Menu

CON/2005/33

  1. Udtalelse om de fælles indeksreferenceperioder for det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) (CON/2005/33), EUT C 254 af 14.10.2005, s. 4.

      Læs mere

       
      Udkast til Kommissionens forordning om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95, for så vidt angår den fælles indeksreferenceperiode for de harmoniserede forbrugerprisindeks, og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2214/96