Menu

CON/2005/22

  1. Stanovisko k predĺženiu výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) (CON/2005/22), Ú. v. EÚ C 161, 1. 7. 2005, s. 11.

      Dodatočné informácie

       
      Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade ohľadne implementácie a pokračovania programu Pericles na ochranu eura proti falšovaniu (KOM(2005) 127)