Menu

CON/2005/22

  1. Opinia w sprawie rozszerzenia programu wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program „Perykles”) (CON/2005/22), Dz.U. C 161 z 1.7.2005, str. 11.

      Dodatkowe informacje

       
      Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia i kontynuacji programu ochrony euro przed fałszowaniem – programu Perykles (KOM(2005) 127)