Menu

CON/2005/22

  1. Advies betreffende een uitbreiding van het actieprogramma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (programma "Pericles")  (CON/2005/22), PB C 161 van 1.7.2005, blz. 11.

      Aanvullende informatie

       
      Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering en de voortzetting van het programma "Pericles" voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (COM(2005) 127)