Menu

CON/2005/22

  1. Arvamus seoses vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi (euro kaitsmiseks võltsimise eest) laiendamisega (programm Perikles) (CON/2005/22), ELT C 161, 1.7.2005, lk 11.

      Täiendav teave

       
      Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule, mis käsitleb Periklese programmi rakendamist ja selle jätkamist euro kaitsmiseks võltsimise eest (COM(2005) 127)