Menu

CON/2005/22

  1. Udtalelse om ændring og forlængelse af handlingsprogrammet for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles-programmet) (CON/2005/22), EUT C 161 af 1.7.2005, s. 11.

      Læs mere

       
      Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og fortsættelsen af Pericles-programmet for beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (KOM(2005) 127)