Menu

CON/2005/22

  1. Stanovisko k prodloužení programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (CON/2005/22), Úř. věst. C 161, 1. 7. 2005, s. 11.

      Dodatečné informace

       
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se provádění a pokračování programu Pericles za účelem ochrany eura proti padělání (COM(2005) 127)