Menu

CON/2005/18

  1. Stanovisko k posilneniu dohľadu nad stavmi rozpočtov a dohľadu nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii s cieľom zohľadniť zmeny v uplatňovaní Paktu stability a rastu (CON/2005/18), Ú. v. EÚ C 144, 14. 6. 2005, s. 17.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (KOM(2005) 154)