CON/2005/18

  1. Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych w celu uwzględnienia zmian w realizacji Paktu Stabilności i Rozwoju (CON/2005/18), Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 17.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (COM(2005) 154)