CON/2005/18

Opinjoni dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza fir-rigward tal-pożizzjonijiet ta' l-estimi u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika biex jirriflettu tibdiliet fl-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbilta` u Tkabbir  (CON/2005/18), ĠU C 144, 14.6.2005, pġ. 17,cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . sk . sl . sv