CON/2005/18

  1. Atzinums par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu, lai atspoguļotu izmaiņas Stabilitātes un izaugsmes pakta īstenošanā (CON/2005/18), OV C 144, 14.6.2005, 17. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (COM(2005) 154)