CON/2005/18

  1. Nuomonė dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo, siekiant atspindėti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo pokyčius  (CON/2005/18), OL C 144, 2005 6 14, p. 17.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (KOM(2005) 154)