Menu

CON/2005/18

  1. Vélemény a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról a Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásában történt változások tükrözése érdekében (CON/2005/18), HL C 144., 2005.6.14., 17. o.

      Kiegészítő információ

       
      A költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítésérl és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslat(COM (2005) 154)