CON/2005/18

  1. Udtalelse om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker til afspejling af ændringer i gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten  (CON/2005/18), EUT C 144 af 14.6.2005, s. 17.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (KOM(2005) 154)