CON/2005/18

  1. Stanovisko k posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a k posílení koordinace hospodářských politik s cílem zohlednit změny v provádění Paktu o stabilitě a růstu (CON/2005/18), Úř. věst. C 144, 14. 6. 2005, s. 17.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (KOM(2005) 154)