CON/2005/17

Opinia w sprawie w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia sposobu realizacji procedury nadmiernego deficytu w celu uwzględnienia zmian w implementacji Paktu Stabilności i Rozwoju  (CON/2005/17), Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 16,cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . sk . sl . sv