Menu

CON/2005/17

Opinjoni dwar il-ħeffa u l-kjarifika ta' l-implimentazzjoni tal-proċedura tad-defiċit eċċessiv biex tirrifletti l-bidliet fl-implimentazzjoni tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir  (CON/2005/17), ĠU C 144, 14.6.2005, pġ. 16,cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . sk . sl . sv