Menu

CON/2005/17

  1. Arvamus ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (CON/2005/17), ELT C 144, 14.6.2005, lk 16.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek seoses nõukogu määrusega, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1467/97 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta (KOM(2005) 155)