Menu

CON/2005/16

  1. Stanovisko k štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (CON/2005/16), Ú. v. EÚ C 144, 14. 6. 2005, s. 14.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (KOM(2005) 88)