CON/2005/16

  1. Advies inzake communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen (CON/2005/16), PB C 144 van 14.6.2005, blz. 14.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek van de structuur en de activiteit van buitenlandse filialen (COM(2005) 88)