CON/2005/16

  1. Atzinums par Kopienas statistiku par ārvalstu saistīto uzņēmumu struktūru un darbību (CON/2005/16), OV C 144, 14.6.2005, 14. lpp..

      Papildus informācija

       
      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistīto uzņēmumu struktūru un darbību (COM(2005) 88)