Menu

CON/2005/16

  1. Nuomonė dėl Bendrijos statistikos apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (CON/2005/16), OL C 144, 2005 6 14, p. 14.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos statistikos apie užsienyje esančių susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (KOM(2005) 88)