Menu

CON/2005/16

  1. Lausunto ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista (CON/2005/16), EUVL C 144, 14.6.2005, s. 14.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista (KOM(2005) 88)