Menu

CON/2005/16

  1. Arvamus seoses ühenduse statistikaga välismaiste sidusettevõtete struktuuri ja tegevuse kohta (CON/2005/16), ELT C 144, 14.6.2005, lk 14.

      Täiendav teave

       
      Ettepanek seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega välisfiliaalide struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta (KOM(2005) 88)