Menu

CON/2005/16

  1. Udtalelse om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktivitet (CON/2005/16), EUT C 144 af 14.6.2005, s. 14.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over udenlandske datterselskabers struktur og aktiviteter (KOM(2005) 88)