Menu

CON/2005/16

  1. Stanovisko ke statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních přidružených společností  (CON/2005/16), Úř. věst. C 144, 14. 6. 2005, s. 14.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních přidružených společností (KOM(2005) 88)