CON/2005/11

  1. Mnenje o kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (CON/2005/11), UL C 116, 18. 5. 2005, str. 11.

      Dodatne informacije

       
      Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 3605/93 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (COM(2005) 71)