Menu

CON/2005/11

  1. Opinjoni dwar il-kwalita` tad-data statistika fil-kuntest tal-proċedura tad-defiċit eċċessiv  (CON/2005/11), ĠU C 116, 18.5.2005, pġ. 11.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta ta' Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 3605/93 dwar il-kwalità tad-data statistika fil-kuntest tal-Proċedura tad-Defiċit Eċċessiv (KUMM(2005) 71)