CON/2005/11

  1. Vélemény a túlzott hiány esetén követendő eljárással összefüggésben a statisztikai adatok minőségéről (CON/2005/11), HL C 116., 2005.5.18., 11. o.

      Kiegészítő információ

       
      Javaslat – A Tanács rendelete a 3605/93/EK rendeletnek a túlzott hiány esetén követendő eljárás során felhasználandó statisztikai adatok minőségének tekintetében történő módosításáról (COM(2005) 71)