CON/2005/9

  1. Stanovisko k pravidlám týkajúcim sa dohľadu nad obozretným podnikaním inštitúcií, ktoré zabezpečujú zúčtovanie obchodov s cennými papiermi, a inštitúcií, ktoré sa za takéto považujú (CON/2005/9), Belgicko, 15. 4. 2005.
    ENGLISH
    OTHER LANGUAGES (1) +
    Select your language