CON/2005/7

  1. Yttrande om Haagkonventionen om finansiella instrument som förvaltas av en förmedlare (CON/2005/7), EUT C 81, 2.4.2005, s. 10.

      Ytterligare information

       
      Förslag till rådets beslut om undertecknande av Haagkonventionen om tillämplig lag för vissa rättigheter i fråga om finansiella instrument som förvaltas av en förmedlare (KOM(2003) 783)