Menu

CON/2005/7

  1. Opinia dotycząca Konwencji Haskiej w sprawie papierów wartościowych zapisanych na rachunku w instytucji pośredniczącej (CON/2005/7), Dz.U. C 81 z 2.4.2005, str. 10.