CON/2005/7

  1. Advies inzake het Verdrag van Den Haag inzake effecten die bij een intermediair worden aangehouden (CON/2005/7), PB C 81 van 2.4.2005, blz. 10.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening van het Verdrag van Den Haag inzake het recht dat van toepassing is op bepaalde rechten ten aanzien van effecten die bij een intermediair worden aangehouden (COM(2003) 783)