CON/2005/7

  1. Udtalelse om Haag-konventionen om værdipapirer, der opbevares af en mellemmand (CON/2005/7), EUT C 81 af 2.4.2005, s. 10.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af Haagerkonventionen om, hvilken lov der skal anvendes på visse rettigheder over værdipapirer, der opbevares af en mellemmand(KOM(2003) 783)