CON/2005/6

  1. Yttrande om utnämningen av en ledamot av ECB:s direktion (CON/2005/6), EUT C 75, 24.3.2005, s. 14.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 8 mars 2005 om utseende av en ledamot i ECB:s direktion