CON/2005/6

  1. Advies betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2005/6), PB C 75 van 24.3.2005, blz. 14.

      Aanvullende informatie

       
      Aanbeveling van de Raad van 8 maart 2005 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB