CON/2005/6

  1. Nuomonė dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2005/6), OL C 75, 2005 3 24, p. 14.

      Papildoma informacija

       
      2005 m. kovo 8 d. Tarybos rekomendacija dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo