CON/2005/6

  1. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2005/6), EUVL C 75, 24.3.2005, s. 14.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä