CON/2005/4

  1. Yttrande om regelverket som styr kapitalkraven för kreditinstitut och värdepappersföretag (CON/2005/4), EUT C 52, 2.3.2005, s. 37.