CON/2005/4

  1. Atzinums par kapitāla pietiekamības regulējumu attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu sabiedrībām (CON/2005/4), OV C 52, 2.3.2005, 37. lpp..