CON/2005/4

  1. Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο που διέπει την επάρκεια των ίδιων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιρειών επενδύσεων (CON/2005/4), EE  C 52 της 2.3.2005, σ. 37.