CON/2005/4

  1. Udtalelse om kravene til investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (CON/2005/4), EUT C 52 af 2.3.2005, s. 37.