CON/2005/4

  1. Stanovisko ke kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí a investičních podniků (CON/2005/4), Úř. věst. C 52, 2. 3. 2005, s. 37.