CON/2005/2

  1. Advies inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering (CON/2005/2), PB C 40 van 17.2.2005, blz. 9.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, met inbegrip van terrorismefinanciering, zoals ingediend bij de Raad op 13 oktober 2004 (COM(2004) 448)