CON/2005/2

Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' l-użu tas-sistema finanzjarja għall-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu (CON/2005/2), ĠU C 40, 17.2.2005, pġ. 9,cs . da . de . el . en . es . et . fi . fr . hu . it . lt . lv . mt . nl . pl . pt . sk . sl . sv