CON/2005/2

  1. Nuomonė dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui (CON/2005/2), OL C 40, 2005 2 17, p. 9.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui, įskaitant teroristų finansavimą, pateiktas Tarybai 2004 m. spalio 13 d. (KOM(2004) 448)