Menu

2004

29/12/2004
ECB:s riktlinje av den 16 december 2004 om ändring av riktlinje ECB/2004/13 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer (ECB/2004/20), EUT L 385, 29.12.2004, s. 85.
24/12/2004
ECB:s beslut av den 14 december 2004 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2005 (ECB/2004/19), EUT L 379, 24.12.2004, s. 107.
23/12/2004
Yttrande om ny förvaltningsstruktur för clearingsystem för detaljistbetalningar (CON/2004/39), Spanien, 23.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2004
Inofficiell konsoliderad text [10 a) - b)] sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 22.12.2004.
18/12/2004
ECB:s förordning (EG) nr 2181/2004 av den 16 december 2004, om ändring av förordning (EG) nr 2423/2004 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut och förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2004/21), EUT L 371, 18.12.2004, s. 42.
18/12/2004
ECB:s förordning (EG) nr 2181/2004 av den 16 december 2004, om ändring av förordning (EG) nr 2423/2004 (ECB/2001/13) om konsoliderade balansräkningar för monetära finansinstitut och förordning (EG) nr 63/2002 (ECB/2001/18) om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut på inlåning och utlåning i förhållande till hushåll och icke-finansiella företag (ECB/2004/21), EUT L 371, 18.12.2004, s. 42.
14/12/2004
Yttrande om inrättandet av en särskild rättslig och tillsynsmässig bas för hedgefonder  (CON/2004/38), Danmark, 14.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Yttrande om införande av institut för e-pengar (CON/2004/37), Tjeckien, 3.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Har upphört att gälla: ECB:s rekommendation av den 16 juli 2004 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta (ECB/2004/16), EUT C 292, 30.11.2004, s. 21.
30/11/2004
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 16 juli 2004 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta (ECB/2004/15), EUT L 354, 30.11.2004, s. 34.
18/11/2004
Avtal av den 16 september 2004 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 1 september 1998 avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen EUT C 281, 18.11.2004, s. 3.
05/11/2004
Yttrande om ett program för statistiska undersökningar 2005 (CON/2004/36), Tjeckien, 5.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Yttrande om beslutsfattande avseende penningpolitiken (CON/2004/35), Ungern, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Yttrande om en skatt på växlingstransaktioner (CON/2004/34), Belgien, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Yttrande om statistikrapporteringskraven för centralbankens informationssystem  (CON/2004/33), Ungern, 2.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 16 september 2004 om upphandling av eurosedlar (ECB/2004/18), EUT L 320, 21.10.2004, s. 21.
16/10/2004
Yttrande om inledandet av förhandlingar om ett avtal om de monetära förbindelserna med Andorra (CON/2004/32), EUT C 256, 16.10.2004, s. 9.Ytterligare information
22/09/2004
Yttrande om Národná banka Slovenskas tillsyn över den finansiella marknaden (CON/2004/31), Slovakien, 22.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Yttrande om slutförandet av regelverket för värdepapperiseringsfonder (CON/2004/30), Frankrike, 14.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Yttrande om undantaget från kraven på minimireserver (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
01/09/2004
Rättelse till ECB:s riktlinje ECB/2004/4 av den 21 april 2004 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) EUT L 282, 1.9.2004, s. 10.
31/08/2004
Yttrande om vissa frågor om cirkulation av sedlar och mynt (CON/2004/28), Sverige, 31.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
10/08/2004
ECB:s rekommendation av den 30 juli 2004 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banca d'Italia (ECB/2004/17), EUT C 202, 10.8.2004, s. 1.
06/08/2004
Rättelse till ECB:s riktlinje av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer EUT L 260, 6.8.2004, s. 10.
04/08/2004
Yttrande om ställande av finansiell säkerhet (CON/2004/27), Belgien, 4.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Har upphört att gälla: Meddelande från ECB avseende föreläggandet av sanktioner vid åsidosättande av rapporteringskraven för balansräkningsstatistik EUT C 195, 31.7.2004, s. 8.
30/07/2004
Yttrande om rapportering av betalningsbalansen med undantag av tjänster och överföringar  (CON/2004/26), Österrike, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Yttrande om regleringen av institut för e-pengar  (CON/2004/25), Estland, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
ECB:s beslut av den 9 juli 2004 om ändring av beslut ECB/2003/15 av den 28 november 2003 om godkännande av den mängd mynt som skall ges ut 2004 (ECB/2004/14), EUT L 248, 22.7.2004, s. 14.
22/07/2004
Inofficiell konsoliderad text [5 a) - b)]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 22.7.2004.
21/07/2004
Rättelse till ECB:s yttrande av den 16 april 2004 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets förordning om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (KOM(2004) 39 slutlig) (CON/2004/13) EUT C 186, 21.7.2004, s. 3.
13/07/2004
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 1 juli 2004 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker utanför Europeiska unionen, länder utanför Europeiska unionen och internationella organisationer (ECB/2004/13), EUT L 241, 13.7.2004, s. 68.
08/07/2004
Yttrande om insamling av statistik över import och export av tjänster (CON/2004/24), Österrike, 8.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
ECB:s beslut av den 17 juni 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB:s allmänna råd (ECB/2004/12), EUT L 230, 30.6.2004, s. 61.Ytterligare information
30/06/2004
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 3 juni 2004 om villkor och närmare bestämmelser för utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning av ECB:s för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och om ändring av anställningsvillkoren för ECB:s personal (ECB/2004/11), EUT L 230, 30.6.2004, s. 56.
18/06/2004
Yttrande om en förordning om ändring av förordning om utrikeshandel och betalningar (CON/2004/23), Tyskland, 18.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Yttrande om överföring av äganderätten till finansiella instrument (CON/2004/22), Frankrike, 15.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Yttrande om konjunkturstatistik (CON/2004/19), EUT C 158, 15.6.2004, s. 3.Ytterligare information
09/06/2004
ECB:s beslut av den 22 april 2004 om ändring av beslut ECB/2001/15 av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2004/9), EUT L 205, 9.6.2004, s. 17.
09/06/2004
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 22 april 2004 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s samlade egna kapital, om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts samt för relaterade finansiella frågor (ECB/2004/8), EUT L 205, 9.6.2004, s. 13.
09/06/2004
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 22 april 2004 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital (ECB/2004/7), EUT L 205, 9.6.2004, s. 9.
09/06/2004
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 22 april 2004 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (ECB/2004/5), EUT L 205, 9.6.2004, s. 5.
09/06/2004
ECB:s riktlinje av den 21 april 2004 om ändring av riktlinje ECB/2001/3 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) (ECB/2004/4), EUT L 205, 9.6.2004, s. 1.
09/06/2004
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 23 april 2004 om fastställande av åtgärder för att icke-deltagande nationella centralbanker skall kunna betala in ECB:s kapital (ECB/2004/10), EUT L 205, 9.6.2004, s. 19.
07/06/2004
Yttrande om tillsynen av den finansiella sektorn (CON/2004/21), Nederländerna, 7.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Yttrande om inflationsindexerade lån från kreditinstitut (CON/2004/20), Frankrike, 3.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Har upphört att gälla: Protokoll om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (konsoliderad inofficiell version) 1.6.2004.
18/05/2004
Yttrande om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut (CON/2004/18), Portugal, 18.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Yttrande om äldre sedlar och mynt som upphör att vara lagliga betalningsmedel (CON/2004/17), Sverige, 17.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
13/05/2004
Avtal av den 29 april 2004 mellan ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som är utanför euroområdet den 1 maj 2004 om ändring av avtalet av den 1 september 1998 avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen EUT C 135, 13.5.2004, s. 3.
12/05/2004
Yttrande om sammanställning och rapportering av kvartalsvisa uppgifter om den offentliga sektorns skuldsättning (CON/2004/14), EUT C 134, 12.5.2004, s. 14.Ytterligare information
12/05/2004
Yttrande om medaljer och symboliska mynt som liknar euromynt (CON/2004/13), EUT C 134, 12.5.2004, s. 11.Ytterligare information
12/05/2004
Samarbetsavtal mellan ECB och den Internationella kriminalpolisorganisationen - Interpol EUT C 134, 12.5.2004, s. 6.
11/05/2004
Yttrande om skyddet av sparmedel (CON/2004/16), Italien, 11.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Yttrande om överlåtbara skuldförbindelser (CON/2004/15), Frankrike, 20.4.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2004
Har upphört att gälla: Del 1.2 av ECB:s personalföreskrifter med regler om uppförande och sekretess i tjänsten EUT C 92, 16.4.2004, s. 31.
08/04/2004
Yttrande om ett avtal om de monetära förbindelserna med Andorra (CON/2004/12), EUT C 88, 8.4.2004, s. 18.Ytterligare information
08/04/2004
Yttrande om omräkningskurser mellan euron och valutorna i medlemsstater som inför euron  (CON/2004/10), EUT C 88, 8.4.2004, s. 20.Ytterligare information
07/04/2004
Yttrande om utnämningen av en ny ledamot av ECB:s direktion (CON/2004/11), EUT C 87, 7.4.2004, s. 37.Ytterligare information
20/03/2004
ECB:s riktlinje av den 13 februari 2004 om ändring av riktlinje ECB/2003/2 om vissa av ECB:s krav på statistikrapportering och om förfarandena för de nationella centralbankernas rapportering av penningmängds- och bankstatistik (ECB/2004/1), EUT L 83, 20.3.2004, s. 29.
18/03/2004
ECB:s beslut av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar (ECB/2004/3), EUT L 80, 18.3.2004, s. 42.Ytterligare information
18/03/2004
ECB:s beslut av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för ECB (ECB/2004/2), EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.Ytterligare information
16/03/2004
Yttrande om insolvensförfaranden och konkursförfaranden i kreditinstitut, clearinginstitut och värdepappersfonder (CON/2004/9), Belgien, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Yttrande om den rättsliga ramen för återvinning av eurosedlar och euromynt (CON/2004/8), Frankrike, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
ECB:s riktlinje av den 1 december 2003 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (ECB/2003/16), EUT L 69, 8.3.2004, s. 1.
06/03/2004
Yttrande om att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området för finansiella tjänster på EU-nivå, för att utvidga Lamfalussy-förfarandet till att omfatta alla finansiella sektorer (CON/2004/7), EUT C 58, 6.3.2004, s. 23.Ytterligare information
18/02/2004
Yttrande om sammanställningen av kvartalsvisa icke-finansiella räkenskaper efter institutionell sektor (CON/2004/4), EUT C 42, 18.2.2004, s. 23.Ytterligare information
13/02/2004
Yttrande om täckning av Banque de France kursförluster (CON/2004/6), Frankrike, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Yttrande om ytterligare tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat  (CON/2004/5), Österrike, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Yttrande om inrättandet av ett särskilt rättsligt regelverk för värdepapperisering (CON/2004/3), Luxemburg, 4.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Yttrande om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik (CON/2004/2), Sverige, 26.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Ytterligare information
20/01/2004
Yttrande om åtgärder med betydelse för Suomen Pankkis finansiella ställning och bestämmelser relaterade till dess normgivningsmakt  (CON/2004/1), Finland, 20.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
ECB:s beslut av den 18 december 2003 om ändring av beslut ECB/2001/15 av den 6 december 2001 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2003/23), EUT L 9, 15.1.2004, s. 40.
15/01/2004
ECB:s beslut av den 18 december 2003 om ändring av artikel 1 f i beslut ECB/2001/16 om fördelning av de monetära inkomsterna för de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker från och med räkenskapsåret 2002 (ECB/2003/22), EUT L 9, 15.1.2004, s. 39.
15/01/2004
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 18 december 2003 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till ECB:s reservtillgångar och avsättningar samt för ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts (ECB/2003/21), EUT L 9, 15.1.2004, s. 36.
15/01/2004
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 18 december 2003 om villkoren för överlåtelse av andelar i ECB:s kapital mellan de nationella centralbankerna och om ändring av inbetalat kapital (ECB/2003/20), EUT L 9, 15.1.2004, s. 32.
15/01/2004
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 18 december 2003 om fastställande av åtgärder för att icke-deltagande nationella centralbanker skall kunna betala in ECB:s kapital (ECB/2003/19), EUT L 9, 15.1.2004, s. 31.
15/01/2004
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 18 december 2003 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital (ECB/2003/17), EUT L 9, 15.1.2004, s. 27.
01/01/2004
Inofficiell konsoliderad text [ i dess ändrade lydelse enligt beslut ECB/2003/18]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer 1.1.2004.