2004

29/12/2004
Smernica ECB z dne 16. decembra 2004 o spremembah Smernice ECB/2004/13 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke v državah zunaj Evropske unije, za države zunaj Evropske unije in za mednarodne organizacije (ECB/2004/20), UL L 385, 29. 12. 2004, str. 85.
24/12/2004
Odločba ECB z dne 14. decembra 2004 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2005 (ECB/2004/19), UL L 379, 24. 12. 2004, str. 107.
23/12/2004
Mnenje o novi strukturi upravljanja klirinškega sistema za plačila manjših vrednosti (CON/2004/39), Španija, 23. 12. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2004
Uredba ECB (ES) št. 2181/2004, z dne 16. decembra 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij in Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2004/21), UL L 371, 18. 12. 2004, str. 42.
18/12/2004
Uredba ECB (ES) št. 2181/2004, z dne 16. decembra 2004 o spremembah Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij in Uredbe (ES) št. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2004/21), UL L 371, 18. 12. 2004, str. 42.
14/12/2004
Mnenje o oblikovanju specifične pravne in nadzorne podlage za sklade zavarovanja pred tveganji (CON/2004/38), Danska, 14. 12. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Mnenje o uvedbi institucij za izdajanje elektronskega denarja (CON/2004/37), Češka, 3. 12. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Ni več v veljavi: Priporočilo ECB z dne 16. julija 2004 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti (ECB/2004/16), UL C 292, 30. 11. 2004, str. 21.
30/11/2004
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 16. julija 2004 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti (ECB/2004/15), UL L 354, 30. 11. 2004, str. 34.
18/11/2004
Sporazum z dne 16. septembra 2004 med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah sporazuma z dne 1. septembra 1998 o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije UL C 281, 18. 11. 2004, str. 3.
06/11/2004
Popravek Smernice ECB z dne 16. septembra 2004 o naročilih eurobankovcev (ECB/2004/18) UL L 332, 6. 11. 2004, str. 59.
05/11/2004
Mnenje o programu statističnih raziskovanj za leto 2005 (CON/2004/36), Češka, 5. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Mnenje o odločanju na področju denarne politike (CON/2004/35), Madžarska, 4. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Mnenje o davku na devizne transakcije (CON/2004/34), Belgija, 4. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Mnenje o zahtevah za statistično poročanje za informacijski sistem centralne banke (CON/2004/33), Madžarska, 2. 11. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 16. septembra 2004 o naročilih eurobankovcev (ECB/2004/18), UL L 320, 21. 10. 2004, str. 21.
16/10/2004
Mnenje o začetku pogajanj za sporazum o denarnih odnosih z Andoro (CON/2004/32), UL C 256, 16. 10. 2004, str. 9.Dodatne informacije
22/09/2004
Mnenje o nadzoru centralne banke Národná banka Slovenska nad finančnim trgom (CON/2004/31), Slovaška, 22. 9. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Mnenje o zaključku pravnega okvira sredstev za listninjenje  (CON/2004/30), Francija, 14. 9. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Mnenje o izvzetju iz sistema izpolnjevanja obveznih rezerv (CON/2004/29), Malta, 1. 9. 2004.
31/08/2004
Mnenje o nekaterih zadevah, povezanih s kroženjem bankovcev in kovancev (CON/2004/28), Švedska, 31. 8. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
Priporočilo ECB z dne 30. julija 2004 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banca d'Italia (ECB/2004/17), UL C 202, 10. 8. 2004, str. 1.
06/08/2004
Popravek Smernice ECB z dne 1. julija 2004 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke v državah zunaj Evropske unije, za države zunaj Evropske unije in za mednarodne organizacije UL L 260, 6. 8. 2004, str. 10.
04/08/2004
Mnenje o ureditvi finančnih zavarovanj (CON/2004/27), Belgija, 4. 8. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/07/2004
Ni več v veljavi: Obvestilo ECB o naložitvi sankcij zaradi kršitev zahtev za statistično poročanje v zvezi z bilanco stanja UL C 195, 31. 7. 2004, str. 8.
30/07/2004
Mnenje o poročanju statistike plačilne bilance razen storitev in prenosov (CON/2004/26), Avstrija, 30. 7. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Mnenje o ureditvi institucij za izdajanje elektronskega denarja (CON/2004/25), Estonija, 30. 7. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
Odločba ECB z dne 9. julija 2004 o spremembah Odločbe ECB/2003/15 z dne 28. novembra 2003 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2004 (ECB/2004/14), UL L 248, 22. 7. 2004, str. 14.
22/07/2004
Neuradno prečiščeno besedilo [5 a) - b)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti 22. 7. 2004.
21/07/2004
Popravek Mnenja ECB z dne 16. aprila 2004 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu za uredbo Sveta o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (KOM(2004) 39 končna različica) (CON/2004/13) UL C 186, 21. 7. 2004, str. 3.
13/07/2004
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 1. julija 2004 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke v državah zunaj Evropske unije, za države zunaj Evropske unije in za mednarodne organizacije (ECB/2004/13), UL L 241, 13. 7. 2004, str. 68.
08/07/2004
Mnenje o zbiranju statistike glede uvoza in izvoza storitev (CON/2004/24), Avstrija, 8. 7. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
Sklep ECB z dne 17. junija 2004 o sprejetju Poslovnika Razširjenega sveta ECB (ECB/2004/12), UL L 230, 30. 6. 2004, str. 61.
30/06/2004
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 3. junija 2004 o pogojih za preiskave Evropskega urada za boj proti goljufijam v Evropski centralni banki v zvezi s preprečevanjem goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom Evropskih skupnosti, in o spremembah Pogojev za zaposlitev v Evropski centralni banki (ECB/2004/11), UL L 230, 30. 6. 2004, str. 56.
18/06/2004
Mnenje o uredbi o spremembah Uredbe o poslovanju s tujino (CON/2004/23), Nemčija, 18. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Mnenje o prenosu lastništva nad finančnimi instrumenti (CON/2004/22), Francija, 15. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Mnenje v zvezi s kratkoročnimi statističnimi kazalci (CON/2004/19), UL C 158, 15. 6. 2004, str. 3.
09/06/2004
Sklep ECB z dne 22. aprila 2004 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o izdajanju euro bankovcev (ECB/2004/9), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 17.
09/06/2004
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 22. aprila 2004 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala ECB, za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim sredstvom deviznih rezerv, ter za sorodne finančne zadeve (ECB/2004/8), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 13.
09/06/2004
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 22. aprila 2004 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2004/7), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 9.
09/06/2004
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 22. aprila 2004 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala ECB (ECB/2004/5), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 5.
09/06/2004
SMERNICA ECB z dne 21. aprila 2004 o spremembah Smernice ECB/2001/3 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2004/4), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 1.
09/06/2004
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 23. aprila 2004 o določitvi ukrepov, potrebnih za vplačilo kapitala ECB s strani nesodelujočih nacionalnih centralnih bank (ECB/2004/10), UL L 205, 9. 6. 2004, str. 19.
07/06/2004
Mnenje o nadzoru finančnega sektorja (CON/2004/21), Nizozemska, 7. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Mnenje o posojilih kreditnih institucij, indeksiranih z inflacijo (CON/2004/20), Francija, 3. 6. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Ni več v veljavi: Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in ECB (neuradno prečiščeno besedilo) 1. 6. 2004.
18/05/2004
Mnenje o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (CON/2004/18), Portugalska, 18. 5. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Mnenje o starih bankovcih in kovancih, ki prenehajo biti zakonito plačilno sredstvo (CON/2004/17), Švedska, 17. 5. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
Sporazum z dne 29. aprila 2004 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euro območja na dan 1. maj 2004 o spremembah sporazuma z dne 1. septembra 1998 o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije UL C 135, 13. 5. 2004, str. 3.
12/05/2004
Mnenje o pripravi in pošiljanju podatkov o četrtletnem javnem dolgu (CON/2004/14), UL C 134, 12. 5. 2004, str. 14.
12/05/2004
Mnenje o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem (CON/2004/13), UL C 134, 12. 5. 2004, str. 11.Dodatne informacije
12/05/2004
Sporazum o sodelovanju med Evropsko centralno banko - ECB - in Mednarodno organizacijo kriminalistične policije — Interpol UL C 134, 12. 5. 2004, str. 6.
11/05/2004
Mnenje o varstvu prihrankov (CON/2004/16), Italija, 11. 5. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Mnenje o prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjih (CON/2004/15), Francija, 20. 4. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/04/2004
Mnenje o sporazumu o denarnih odnosih z Andoro (CON/2004/12), UL C 88, 8. 4. 2004, str. 18.
08/04/2004
Mnenje o tečajih zamenjave med eurom in valutami držav članic, ki sprejemajo euro (CON/2004/10), UL C 88, 8. 4. 2004, str. 20.
07/04/2004
Mnenje o imenovanju novega člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2004/11), UL C 87, 7. 4. 2004, str. 37.
20/03/2004
Smernica ECB z dne 13. februarja 2004 o spremembah Smernice ECB/2003/2 o nekaterih zahtevah ECB za statistično poročanje ter postopkih poročanja statističnih informacij nacionalnih centralnih bank s področja denarne in bančne statistike (ECB/2004/1), UL L 83, 20. 3. 2004, str. 29.
18/03/2004
Sklep ECB z dne 4. marca 2004 o dostopu javnosti do dokumentov ECB (ECB/2004/3), UL L 80, 18. 3. 2004, str. 42.
18/03/2004
Sklep ECB z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika ECB (ECB/2004/2), UL L 80, 18. 3. 2004, str. 33.
16/03/2004
Mnenje o postopkih v primeru insolventnosti in stečaja kreditnih institucij, klirinških institucij in investicijskih podjetij (CON/2004/9), Belgija, 16. 3. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Mnenje o pravnem okviru za recikliranje eurobankovcev in eurokovancev (CON/2004/8), Francija, 16. 3. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
Smernica ECB z dne 1. decembra 2003 o spremembi Smernice ECB/2000/7 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (ECB/2003/16), UL L 69, 8. 3. 2004, str. 1.
06/03/2004
Mnenje v zvezi z novo organizacijsko strukturo odborov EU za finančne storitve, s katero se Lamfalussyjev postopek razširja na vse finančne sektorje (CON/2004/7), UL C 58, 6. 3. 2004, str. 23.
18/02/2004
Mnenje o sestavljanju četrtletnih nefinančnih računov institucionalnega sektorja  (CON/2004/4), UL C 42, 18. 2. 2004, str. 23.
13/02/2004
Mnenje v zvezi s pokrivanjem tečajnih izgub centralne banke Banque de France (CON/2004/6), Francija, 13. 2. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Mnenje o dodatnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu (CON/2004/5), Avstrija, 13. 2. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Mnenje v zvezi z vzpostavitvijo posebnega pravnega okvirja za transakcije v zvezi z listinjenjem (CON/2004/3), Luksemburg, 4. 2. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Mnenje v zvezi s poročanjem monetarnih finančnih institucij o denarni in bančni statistiki (CON/2004/2), Švedska, 26. 1. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Mnenje o ukrepih, ki vplivajo na finančni položaj centralne banke Soumen Pankki, in določbah o njenih normativnih pooblastilih (CON/2004/1), Finska, 20. 1. 2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
Sklep ECB z dne 18. decembra 2003 o spremembah Sklepa ECB/2001/15 z dne 6. decembra 2001 o izdajanju euro bankovcev (ECB/2003/23), UL L 9, 15. 1. 2004, str. 40.
15/01/2004
Sklep ECB z dne 18. decembra 2003 o spremembi člena 1(f) Sklepa ECB/2001/16 z dne 6. decembra 2001 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank sodelujočih držav članic za poslovno leto 2002 (ECB/2003/22), UL L 9, 15. 1. 2004, str. 39.
15/01/2004
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 18. decembra 2003 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v rezerve in rezervacije ECB ter za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim sredstvom deviznih rezerv (ECB/2003/21), UL L 9, 15. 1. 2004, str. 36.
15/01/2004
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 18. decembra 2003 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev ECB med nacionalnimi centralnimi bankami in uskladitev vplačanega kapitala (ECB/2003/20), UL L 9, 15. 1. 2004, str. 32.