Menu

2004

23/12/2004
Aviz cu privire la noua structură de administrare a sistemului de compensare pentru plăţile de mică valoare (CON/2004/39), Spania, 23.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2004
Regulamentul (CE) nr. 2181/2004 al BCE din 16 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare și a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (BCE/2004/21), JO L 371, 18.12.2004, p. 42.
14/12/2004
Aviz cu privire la crearea unui temei juridic şi de supraveghere specific pentru fondurile cu capital de risc (CON/2004/38), Danemarca, 14.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Aviz cu privire la introducerea instituţiilor emitente de monedă electronică (CON/2004/37), Cehia, 3.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 16 iulie 2004 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor privind balanța de plăți și poziția investițională internațională, precum și situația rezervelor internaționale  (BCE/2004/15), JO L 354, 30.11.2004, p. 34.
05/11/2004
Aviz cu privire la un program de anchete statistice pentru 2005 (CON/2004/36), Cehia, 5.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Aviz cu privire la procesul decizional în domeniul politicii monetare (CON/2004/35), Ungaria, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Aviz cu privire la impozitul pe tranzacţii valutare (CON/2004/34), Belgia, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2004
Aviz cu privire la cerinţele de raportare statistică în legătură cu sistemul de informare al băncii centrale (CON/2004/33), Ungaria, 2.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 16 septembrie 2004 privind achiziția de bancnote euro  (BCE/2004/18), JO L 320, 21.10.2004, p. 21.
22/09/2004
Aviz cu privire la supravegherea pieţei financiare de către Národná banka Slovenska  (CON/2004/31), Slovacia, 22.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Aviz cu privire la completarea cadrului juridic aplicabil fondurilor de securitizare (CON/2004/30), Franța, 14.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Aviz cu privire la excepţiile de la regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
31/08/2004
Aviz cu privire la anumite probleme legate de circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice (CON/2004/28), Suedia, 31.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/08/2004
Aviz cu privire la contractele de garanţie financiară (CON/2004/27), Belgia, 4.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Aviz cu privire la raportarea balanţei de plăţi, cu excepţia serviciilor şi transferurilor (CON/2004/26), Austria, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Aviz cu privire la reglementarea instituţiilor emitente de monedă electronică (CON/2004/25), Estonia, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2004
Aviz cu privire la colectarea statisticilor referitoare la importurile şi exporturile de servicii (CON/2004/24), Austria, 8.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
Decizia BCE din 17 iunie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al BCE (BCE/2004/12), JO L 230, 30.6.2004, p. 61.
30/06/2004
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 3 iunie 2004 privind modalitățile și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul BCE, în materie de prevenire a fraudei, corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene și de modificare a condițiilor de angajare a personalului BCE (BCE/2004/11), JO L 230, 30.6.2004, p. 56.
18/06/2004
Aviz cu privire la un regulament de modificare a Regulamentului privind comerţul exterior şi plăţile externe (CON/2004/23), Germania, 18.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Aviz cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare (CON/2004/22), Franța, 15.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2004
Aviz cu privire la supravegherea sectorului financiar (CON/2004/21), Țările de Jos, 7.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2004
Aviz cu privire la creditele indexate în funcţie de inflaţie acordate de instituţiile de credit (CON/2004/20), Franța, 3.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/05/2004
Aviz cu privire la reorganizarea şi lichidarea instituţiilor de credit (CON/2004/18), Portugalia, 18.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Aviz cu privire la vechile bancnote şi monede metalice care încetează să mai fie mijloace legale de plată (CON/2004/17), Suedia, 17.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/05/2004
Acord de cooperare între Banca Centrală Europeană – BCE – și Organizația Internațională de Poliție Criminală – INTERPOL  JO C 134, 12.5.2004, p. 6.
11/05/2004
Aviz cu privire la protecţia economiilor (CON/2004/16), Italia, 11.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Aviz cu privire la titlurile de creanţă negociabile (CON/2004/15), Franța, 20.4.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2004
Orientarea BCE din 13 februarie 2004 de modificare a Orientării BCE/2003/2 privind anumite cerințe de raportare statistică ale BCE și procedurile de raportare de către băncile centrale naționale a informațiilor statistice din domeniul statisticilor monetare și bancare  (BCE/2004/1), JO L 83, 20.3.2004, p. 29.
18/03/2004
Decizia BCE din 4 martie 2004 privind accesul public la documentele BCE  (BCE/2004/3), JO L 80, 18.3.2004, p. 42.
18/03/2004
Decizia BCE din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al BCE  (BCE/2004/2), JO L 80, 18.3.2004, p. 33.
16/03/2004
Aviz cu privire la procedurile de insolvenţă şi de faliment ale instituţiilor de credit, instituţiilor de compensare şi organismelor de plasament (CON/2004/9), Belgia, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/03/2004
Aviz cu privire la cadrul juridic pentru reciclarea bancnotelor şi monedelor metalice euro (CON/2004/8), Franța, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Aviz cu privire la acoperirea pierderilor suferite de Banque de France din cauza diferenţelor nefavorabile de curs valutar (CON/2004/6), Franța, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Aviz cu privire la supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurări şi a firmelor de investiţii care aparţin unui conglomerat financiar (CON/2004/5), Austria, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Aviz cu privire la stabilirea unui cadru juridic specific pentru operaţiunile de securitizare (CON/2004/3), Luxemburg, 4.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Aviz cu privire la raportarea statisticilor monetare şi bancare de către instituţiile financiare monetare (CON/2004/2), Suedia, 26.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Aviz cu privire la măsurile care aduc atingere poziţiei financiare a Suomen Pankki şi cu privire la dispoziţiile referitoare la competenţa normativă a acesteia (CON/2004/1), Finlanda, 20.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
Decizia BCE din 18 decembrie 2003 de modificare a Deciziei BCE/2001/15 din 6 decembrie 2001 privind emisiunea de bancnote euro  (BCE/2003/23), JO L 9, 15.1.2004, p. 40.
15/01/2004
Decizia BCE din 18 decembrie 2003 de modificare a articolului 1 litera (f) din Decizia BCE/2001/16 din 6 decembrie 2001 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002  (BCE/2003/22), JO L 9, 15.1.2004, p. 39.
15/01/2004
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 18 decembrie 2003 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul BCE între băncile centrale naționale și de ajustare a capitalului vărsat  (BCE/2003/20), JO L 9, 15.1.2004, p. 32.