2004

29/12/2004
Richtsnoer van de ECB van 16 december 2004 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2004/13 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken van derde landen, aan derde landen en aan internationale organisaties (ECB/2004/20), PB L 385 van 29.12.2004, blz. 85.
24/12/2004
Beschikking van de ECB van 14 december 2004 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2005 (ECB/2004/19), PB L 379 van 24.12.2004, blz. 107.
23/12/2004
Advies inzake een nieuwe beheersstructuur voor het clearingssysteem voor retailbetalingen (CON/2004/39), Spanje, 23.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2004
Inofficiële geconsolideerde tekst [10 a) - b)] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 22.12.2004.
18/12/2004
Verordening (EG) Nr. 2181/2004 van de ECB van 16 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen en Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito’s en leningen (ECB/2004/21), PB L 371 van 18.12.2004, blz. 42.
18/12/2004
Verordening (EG) Nr. 2181/2004 van de ECB van 16 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire financiële instellingen en Verordening (EG) nr. 63/2002 (ECB/2001/18) met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen ten aanzien van huishoudens en niet-financiële vennootschappen gehanteerde rentetarieven op deposito’s en leningen (ECB/2004/21), PB L 371 van 18.12.2004, blz. 42.
14/12/2004
Advies inzake het creëren van een specifiek wettelijk en toezichtskader voor hedgefondsen (CON/2004/38), Denemarken, 14.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/12/2004
Advies inzake de invoering van instellingen voor elektronisch geld (CON/2004/37), Tsjechië, 3.12.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2004
Niet langer van kracht zijn: Aanbeveling van de ECB van 16 juli 2004 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (ECB/2004/16), PB C 292 van 30.11.2004, blz. 21.
30/11/2004
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 16 juli 2004 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (ECB/2004/15), PB L 354 van 30.11.2004, blz. 34.
18/11/2004
Overeenkomst van 16 september 2004 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten de eurozone tot wijziging van de overeenkomst van 1 september 1998 waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd PB C 281 van 18.11.2004, blz. 3.
05/11/2004
Advies inzake een programma van statistische enquêtes voor 2005 (CON/2004/36), Tsjechië, 5.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Advies inzake monetaire besluitvorming (CON/2004/35), Hongarije, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2004
Advies inzake een heffing op deviezentransacties (CON/2004/34), België, 4.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
02/11/2004
Advies inzake de statistische rapportagevereisten in verband met het informatiesysteem van de centrale bank (CON/2004/33), Hongarije, 2.11.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2004
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 16 september 2004 inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten (ECB/2004/18), PB L 320 van 21.10.2004, blz. 21.
16/10/2004
Advies inzake het openen van onderhandelingen betreffende een overeenkomst over monetaire betrekkingen met Andorra  (CON/2004/32), PB C 256 van 16.10.2004, blz. 9.Aanvullende informatie
22/09/2004
Advies betreffende het toezicht op de financiële markt door de Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Slowakije, 22.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/09/2004
Advies betreffende de voltooiing van het juridisch kader voor securitisatiefonds (CON/2004/30), Frankrijk, 14.9.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/09/2004
Advies inzake de vrijstelling van het stelsel van minimumreserves (CON/2004/29), Malta, 1.9.2004.
31/08/2004
Advies inzake bepaalde aangelegenheden in verband met het verkeer van bankbiljetten en munten (CON/2004/28), Zweden, 31.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2004
Aanbeveling van de ECB van 30 juli 2004 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Banca d'Italia (ECB/2004/17), PB C 202 van 10.8.2004, blz. 1.
04/08/2004
Advies inzake financiële zekerheidsovereenkomsten (CON/2004/27), België, 4.8.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
31/07/2004
Niet langer van kracht zijn: Kennisgeving van de ECB betreffende het opleggen van sancties wegens inbreuken op statistische rapportageverplichtingen inzake de balans PB C 195 van 31.7.2004, blz. 8.
30/07/2004
Advies betreffende betalingsbalansrapportage, uitgezonderd diensten en overdrachten (CON/2004/26), Oostenrijk, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/07/2004
Advies betreffende een verordening inzake instellingen voor elektronisch geld (CON/2004/25), Estland, 30.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/07/2004
Beschikking van de ECB van 9 juli 2004 tot wijziging van Beschikking ECB/2003/15 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2004 (ECB/2004/14), PB L 248 van 22.7.2004, blz. 14.
22/07/2004
Inofficiële geconsolideerde tekst [5 a) - b)]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen 22.7.2004.
21/07/2004
Rectificatie van het advies van de ECB van 16 april 2004 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende op euromunten lijkende medailles en penningen (COM(2004) 39 definitief) (CON/2004/13) PB C 186 van 21.7.2004, blz. 3.
13/07/2004
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 1 juli 2004 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken van derde landen, aan derde landen en aan internationale organisaties (ECB/2004/13), PB L 241 van 13.7.2004, blz. 68.
08/07/2004
Advies inzake het verzamelen van statistieken betreffende in- en uitvoer van diensten (CON/2004/24), Oostenrijk, 8.7.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/06/2004
Besluit van de ECB van 17 juni 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Algemene Raad van de ECB (ECB/2004/12), PB L 230 van 30.6.2004, blz. 61.Aanvullende informatie
30/06/2004
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 3 juni 2004 betreffende de voorwaarden voor en de wijze van uitvoering van onderzoeken binnen de ECB, door het Europees Bureau voor fraudebestrijding, op het gebied van de bestrijding van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad en tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de ECB (ECB/2004/11), PB L 230 van 30.6.2004, blz. 56.
18/06/2004
Advies inzake een verordening tot wijziging van de Verordening betreffende de buitenlandse handel en buitenlandse betalingen (CON/2004/23), Duitsland, 18.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Advies inzake de eigendomsoverdracht van financiële instrumenten (CON/2004/22), Frankrijk, 15.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/06/2004
Advies inzake kortetermijnstatistieken (CON/2004/19), PB C 158 van 15.6.2004, blz. 3.Aanvullende informatie
09/06/2004
Besluit van de ECB van 22 april 2004 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2004/9), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 17.
09/06/2004
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 22 april 2004 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB, voor de aanpassing van de vorderingen ter grootte van de overgedragen externe reserves, en voor daarmee samenhangende financiële aangelegenheden (ECB/2004/8), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 13.
09/06/2004
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 22 april 2004 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (ECB/2004/7), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 9.
09/06/2004
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 22 april 2004 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (ECB/2004/5), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 5.
09/06/2004
Richtsnoer van de ECB van 21 april 2004 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2001/3 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees „real-time” bruto-vereveningssysteem (TARGET) (ECB/2004/4), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 1.
09/06/2004
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 23 april 2004 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/2004/10), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 19.
07/06/2004
Advies inzake financieel toezicht (CON/2004/21), Nederland, 7.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
03/06/2004
Advies inzake op inflatie geïndexeerde leningen van kredietinstellingen (CON/2004/20), Frankrijk, 3.6.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/06/2004
Niet langer van kracht zijn: Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (inofficiële geconsolideerde versie) 1.6.2004.
18/05/2004
Advies inzake de sanering en lidquidatie van kredietinstellingen (CON/2004/18), Portugal, 18.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2004
Advies betreffende oude bankbiljetten en munten die ophouden wettig betaalmiddel te zijn (CON/2004/17), Zweden, 17.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/05/2004
Overeenkomst van 29 april 2004 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten die op 1 mei 2004 geen deel uitmaken van de eurozone tot wijziging van de overeenkomst van 1 september 1998 waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de economische en monetaire unie zijn neergelegd  PB C 135 van 13.5.2004, blz. 3.
12/05/2004
Advies inzake de berekening en indiening van gegevens over de driemaandelijkse overheidsschuld  (CON/2004/14), PB C 134 van 12.5.2004, blz. 14.Aanvullende informatie
12/05/2004
Advies inzake op euromunten lijkende medailles en penningen  (CON/2004/13), PB C 134 van 12.5.2004, blz. 11.Aanvullende informatie
12/05/2004
Samenwerkingsovereenkomst tussen de ECB en de Internationale Criminele Politieorganisatie - Interpol -  PB C 134 van 12.5.2004, blz. 6.
11/05/2004
Advies betreffende de bescherming van spaartegoeden (CON/2004/16), Italië, 11.5.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/04/2004
Advies inzake verhandelbare schuldbewijzen (CON/2004/15), Frankrijk, 20.4.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2004
Niet langer van kracht zijn: Deel 1.2 van de ECB personeelsverordeningen en -regelingen houdende regelingen inzake gedragsregels en beroepsgeheim PB C 92 van 16.4.2004, blz. 31.
08/04/2004
Advies inzake een overeenkomst over de monetaire betrekkingen met Andorra. (CON/2004/12), PB C 88 van 8.4.2004, blz. 18.Aanvullende informatie
08/04/2004
Advies inzake de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen  (CON/2004/10), PB C 88 van 8.4.2004, blz. 20.Aanvullende informatie
07/04/2004
Advies betreffende de benoeming van een nieuw lid van de directie van de ECB (CON/2004/11), PB C 87 van 7.4.2004, blz. 37.Aanvullende informatie
20/03/2004
Richtsnoer van de ECB van 13 februari 2004 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2003/2 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de ECB en de rapportageprocedures voor statistische informatie van de nationale centrale banken met betrekking tot monetaire en bancaire statistieken (ECB/2004/1), PB L 83 van 20.3.2004, blz. 29.
18/03/2004
Besluit van de ECB van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB (ECB/2004/3), PB L 80 van 18.3.2004, blz. 42.Aanvullende informatie
18/03/2004
Besluit van de ECB van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de ECB (ECB/2004/2), PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33.Aanvullende informatie
16/03/2004
Advies inzake insolventie- en faillissementsprocedures betreffende kredietinstellingen, clearinginstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2004/9), België, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
16/03/2004
Advies inzake het juridische kader voor het recycleren van eurobankbiljetten en euromunten (CON/2004/8), Frankrijk, 16.3.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2004
Richtsnoer van de ECB van 1 december 2003 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/7 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (ECB/2003/16), PB L 69 van 8.3.2004, blz. 1.
06/03/2004
Advies inzake de instelling van een nieuwe EU comitéstructuur voor financiële diensten onder toepassing van het Lamfalussy proces op alle financiële sectoren (CON/2004/7), PB C 58 van 6.3.2004, blz. 23.Aanvullende informatie
18/02/2004
Advies inzake de opstelling van niet-financiële kwartaalrekeningen per institutionele sector (CON/2004/4), PB C 42 van 18.2.2004, blz. 23.Aanvullende informatie
13/02/2004
Advies inzake dekking van door de Banque de France geleden wisselkoersverliezen (CON/2004/6), Frankrijk, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/02/2004
Advies inzake aanvullend toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsondernemingen binnen een financieel conglomeraat (CON/2004/5), Oostenrijk, 13.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/02/2004
Advies betreffende de instelling van een specifiek wettelijk kader voor securitisatietransacties (CON/2004/3), Luxemburg, 4.2.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2004
Advies betreffende de rapportage van monetaire en bancaire statistieken door monetaire financiële instellingen (CON/2004/2), Zweden, 26.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/01/2004
Advies inzake maatregelen betreffende de financiële positie van Suomen Pankki en haar normgevende bevoegdheden (CON/2004/1), Finland, 20.1.2004.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2004
Besluit van de ECB van 18 december 2003 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2003/23), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 40.
15/01/2004
Besluit van de ECB van 18 december 2003 houdende een wijziging van artikel 1, onder f), van Besluit ECB/2001/16 van 6 december 2001 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (ECB/2003/22), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 39.
15/01/2004
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 18 december 2003 houdende noodzakelijke maatregelen voor de bijdrage tot de reserves en voorzieningen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2003/21), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 36.
15/01/2004
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 18 december 2003 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (ECB/2003/20), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 32.
15/01/2004
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 18 december 2003 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/2003/19), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 31.
15/01/2004
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 18 december 2003 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (ECB/2003/17), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 27.
01/01/2004
Inofficiële geconsolideerde tekst [zoals gewijzigd bij Besluit ECB/2003/18] samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 1.1.2004.